10.5 C
Tirana
Wednesday, April 24, 2024
spot_img
Faqe KryesoreLajmeAktualitet610 milion lekë për kompensimin financiar të pronarëve të pasurive të paluajtshme,...

610 milion lekë për kompensimin financiar të pronarëve të pasurive të paluajtshme, zonat kadastrale që përfitojnë

Nëpërmjet një njoftimi të publikuar në Fletoren Zyrtare është bërë me dije se Këshilli i Ministrave ka vendosur kompensimin financiar të pronarëve të pasurive të paluajtshme, që preken nga ndërtimet e legalizuara bazuar në ligjin, “Për përfundimin e proceseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërisë” dhe të nenit 10, të ligjit nr. 133/2015, “Për trajtimin e pronës dhe përfundimin e procesit të kompensimit të pronave”,

Me propozimin e zëvendëskryeministrit, Këshilli i Ministrave vendosi kompensimin financiar të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, për sipërfaqet takuese, të zëna nga ndërtimet e legalizuara në drejtoritë vendore të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës: Tiranë Veri, Tiranë Jug, Zonat e Stimuluara, Elbasan, Kamzë–Vorë, Vlorë, Sarandë, Lushnjë, Gjirokastër, Durrës, Tiranë Rurale 1, Fier, Lezhë dhe Shkodër.

Masa e kompensimit është 67 652 (gjashtëdhjetë e shtatë mijë e gjashtëqind e pesëdhjetë e dy) m² dhe vlera e përgjithshme e kompensimit financiar është 610 250 492,4 (gjashtëqind e dhjetë milionë e dyqind e pesëdhjetë mijë e katërqind e nëntëdhjetë e dy presje katër) lekë, sipas shtojcës 1, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.

Për kompensimin financiar të pronarëve të pasurive të paluajtshme, që preken nga ndërtimet e legalizuara, shuma e kompensimit financiar vihet në dispozicion nga Agjencia e Trajtimit të Pronave, sipas pikës 3, të nenit 24, të ligjit nr. 20/2020, “Për përfundimin e proceseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërisë”.

Për kompensimin e pronarëve do të përdoren po ato të ardhura që arkëtohen nga drejtoritë vendore të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës, si rrjedhojë e kalimit të pronësisë nëpërmjet shitjes së parcelës ndërtimore, si për pasuritë shtetërore, edhe për pasuritë e të tretëve, në favor të objekteve informale që legalizohen.

Drejtoritë vendore të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës: Tiranë Veri, Tiranë Jug, Zonat e Stimuluara, Elbasan, Kamzë–Vorë, Vlorë, Sarandë, Lushnjë, Gjirokastër, Durrës, Tiranë Rurale 1, Fier, Lezhë dhe Shkodër, të kryejnë ndryshimet përkatëse për këto pasuri në regjistrat e pasurive të paluajtshme.

Ngarkohen Agjencia Shtetërore e Kadastrës dhe Agjencia e Trajtimit të Pronave për zbatimin e këtij vendimi. Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

spot_img

PËRGJIGJU

Ju lutemi shkruani komentin tuaj!
Ju lutem shkruani emrin tuaj këtu

REKLAME

spot_img

Me te lexuarat